Syllabus - Międzynarodowa ochrona środowiska


 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Prowadzący

dr A. Szumski,

mgr Marta Nowakowska

dr A. Szumski,

mgr Bożena Czech

Typ zajęć

ćwiczenia

ćwiczenia

Ilość godzin

30

30

Semestr

zimowy

zimowy

Sposób rozliczenia

zaliczenie

zaliczenie

Język zajęć

polski

polski

 

Wiedza:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom aktualnego stanu wiedzy na temat przyczyn postępującej degradacji środowiska i metod zapobiegania temu zjawisku, a także istniejących perspektyw w tej dziedzinie. Szczególny nacisk położony jest na aspekty prawne związane z ochroną środowiska naturalnego.

 

Kompetencje:

Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny międzynarodowej ochrony środowiska, w tym międzynarodowego prawa ochrony środowiska.

 

Umiejętności:

Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z nabyciem przez studenta umiejętności oceny stanu i skali działań podejmowanych na skalę międzynarodową w zakresie ochrony środowiska oraz znajomości i umiejętności interpretacji podstawowych aktów prawa międzynarodowego, dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

 

Podstawowa literatura:

  1. M. Bar, J. Jendrośka, Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania, Wrocław 2004;
  2. J. Boć, E. Samborska-Boć, K. Nowacki, Ochrona Środowiska, Wrocław 2005;
  3. Lipiński, Elementy prawa ochrony środowiska, wyd. Zakamycze 2001;
  4. Lisowska, Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej. Podstawy instytucjonalne i programowe, Wrocław 2005.


dodano/zmieniono przez: Administrator dnia 2010-02-25 12:46:04