PRACOWNICY

Konsultacje:

wtorek: 11.45-12.45
sobota: 13.30-14.30

Dr Anna Umińska-Woroniecka

Dr Anna Umińska-Woroniecka

Funkcja:

annaworoniecka@poczta.onet.pl

Pokój: 340

Tel:

Życiorys naukowy

 • 1997 – 2002 r.: Studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 2002 – 2006 r.: Studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii.
 • od 2006 r.: adiunkt w Zakładzie Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy prawa (I semestr),
 • Prawo dyplomatyczne – konwersatorium (IV semestr, specjalizacja dyplomatyczna),
 • Prawo konsularne – konwersatorium (V semestr, specjalizacja dyplomatyczna),
 • Korespondencja dyplomatyczna – wykład (VII semestr, specjalizacja dyplomatyczna),
 • Funkcje i praktyka konsularna konwersatorium (VIII semestr, specjalizacja dyplomatyczna),
 • Protokół dyplomatyczny - konwersatorium (VIII semestr, specjalizacja dyplomatyczna)

 

Najważniejsze publikacje:

 

Monografie:

 • Anna Umińska-Woroniecka, Działania konsularne polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej w Rosji w latach 1992-2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 291

Artykuły:

 • Stosunki dyplomatyczne RP ze Stolicą Apostolską w latach dziewięćdziesiątych , w: Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, red. T. Dębowski, Wrocław 2003,
 • Prognozowanie w stosunkach międzynarodowych, w: Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. S. Wolański, Wrocław 2004.
 • Dziewięcka-Bokun L., Umińska-Woroniecka A., Etyka zawodowa urzędnika administracji publicznej jako podstawa zaufania publicznego, w: Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok 2004.
 • Polskie służby dyplomatyczne i konsularne, w: Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. S. Wolański, Wrocław 2004.
 • Dziewięcka-Bokun L., Umińska-Woroniecka A., Etyka zawodowa urzędnika administracji publicznej jako podstawa zaufania publicznego, w: 15-lecie samorządu terytorialnego w RP, red. J. Korczak Wrocław 2005,.
 • Formy współpracy Polonii i urzędów konsularnych z Kościołem Katolickim na terytorium Federacji Rosyjskiej po 1989 roku, w: Świat, polityka religie u progu XXI wieku, red. T. Dębowski, Wrocław 2006.
 • Polska dyplomacja kulturalna na Ukrainie, w: Ze studiów polsko-ukraińskich, red. Ł. Leszczenko, M. S. Wolański, Wrocław 2008.
 • Funkcje prognostyki stosunków międzynarodowych, w: Racja Stanu. Studia i materiały nr 5, Wrocław 2009.

 

Obszary badawcze:

 • Prawo dyplomatyczne i konsularne

 • Polska dyplomacja kulturalna

 • Polska służba zagraniczna


dodał(-a)/zmienił(-a): Administrator dnia: 2010-02-20 12:45:05